EU ยกเลิกค่าโรมมิ่งในยุโรป

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. สหภาพยุโรป หรือ EU ออกกฎหมายบังคับใช้ ให้ยกเลิกค่าบริการโทรศัพท์มือถือข้ามแดนสำหรับนักท่องเที่ยว

กฎใหม่ที่ได้ร่างขึ้นจะทำให้นักท่องเที่ยวภายในสหภาพยุโรปเสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ ส่งข้อความ หรือท่องอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเทียบเท่ากับที่ประเทศบ้านเกิดของนักท่องเที่ยวเอง

คณะกรรมการยุโรปกล่าวว่า การยกเลิกค่าโรมมิ่งภายในยุโรปถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของ EU

แต่สำหรับกลุ่มผู้บริโภคจากสหราชอาณาจักรอาจจะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายที่ “ไม่ทันได้คาดคิด”

ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวใน EU ที่เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้บริการโรมมิ่ง หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซึ่งถูกรวมไปในค่าใช้จ่ายของการโทร ส่งข้อความ และท่องอินเทอร์เน็ต

ในบางกรณี ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายหลายร้อยปอนด์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีผู้ใช้งานดาวน์โหลดภาพยนตร์จากในอินเทอร์เน็ต

ในข้อมูลของคณะกรรมการยุโรประบุว่า “เมื่อประชาชนชาวยุโรปเดินทางไปทั่วทวีป อาจจะด้วยการพักผ่อน ทำงาน เรียน หรือแค่ท่องเที่ยว พวกเขาจำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือและค่าใช้จ่ายการใช้โรมมิ่งอยู่ตลอด จนกระทั่งพวกเขาเดินทางกลับถึงบ้าน”

ทางกรรมการยุโรประบุว่า พวกเขาพยายามอย่างหนักที่จะยกเลิกค่าใช้จ่ายโรมมิ่งเป็นเวลาหลายสิบปี เพื่อแก้ไขปัญหาความล้มเหลวทางการตลาดนี้

นอกจากนี้คณะกรรมการยังระบุว่า “การยกเลิกค่าใช้จ่ายโรมมิ่งถือเป็นความสำเร็จที่มีรูปธรรมมากที่สุดของสหภาพยุโรปเลยทีเดียว”

กฎใหม่นี้จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอรฺ์เน็ตของพวกเขาทั่วยุโรปได้ตามปรกติ

แต่สำหรับบริษัท Which? ผู้ให้คำปรึกษากับผู้บริโภคเตือนว่า การใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินความจำเป็น อาจจะยังต้องมีการเก็บค่าใช้จ่าย.

Banner-Aecnews_700x200px Banner-Aecnews_700x200px

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *