ข่าวท่องเที่ยว Archive

” ออนเซน ” เชียงใหม่

เชียงใหม่ จังหวัดทางภาคเหนือที่ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในรายได้หลักของจังหวัด ไม่ว่าจะในตัวเมือง หรืออำเภอรอบนอก ซึ่งต่างก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่รอให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางไปเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก

ปราสาทเขาพระวิหาร

หากเอ่ยชื่อของโบราณสถานที่กลายเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลก น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก “ปราสาทเขาพระวิหาร” โบราณสถานที่อยู่บริเวณพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องยื่นฟ้องศาลโลกเพื่อตัดสินหาประเทศผู้ได้สิทธิ์ในการครอบครอง

นางเลิ้ง จุดเปลี่ยนวิถีการค้าชาวกรุงฯ

กรุงเทพฯ ในอดีตสร้างเคยได้ฉายาว่า เวนิสตะวันออก เพราะมีลำน้ำคูคลองเป็นเส้นทางสัญจรหลัก การตัดขยายเส้นทางคมนาคมในสมัยนั้น คือการขุดคลองเพิ่ม ซึ่งก็เปรียบเสมือนการตัดถนนในปัจจุบันนี้นั่นเอง

วัดจามเทวีแห่งเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กในภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในล้านนา ซึ่งจากพงศาวดารเมืองแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย อันเป็นเมืองโบราณที่มีอายุราว 1,343 ปี

พระนครคีรี ห้ามพลาด

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่มีภูมิประเทศแบบทั้งที่เป็นที่สูงและติดกับทะเล ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจกระจายอยู่ทั่วจังหวัด

สะพานอูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

หากใครเคยมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับสะพานไม้ชื่อดังในเมืองไทย อย่างสะพานมอญ เมืองสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หรือสะพานซูตองเป้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน