อินโดอวดไทยยอดนักท่องเที่ยวเพิ่ม

อ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย ระบุว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยถึง 12.01 ล้านคนในไตรมาสแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนถึง 2.91%

ในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวถึง 2.82 ล้านคนเพิ่มขึ้นถึง 6.97% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าประเทศ 2.64 ล้านคน

แต่ที่น่าสนใจคือ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี 2560 นั้นลดน้อยลงถึง 7.5%

ในทางตรงข้ามกลับมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ระบุว่ามีชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศไทยถึง 595,618 คนในไตรมาสแรกของปี 2560 เมื่อเที่ยบกับปีก่อนที่มีเพียง 443,346 คนในระยะเวลาเดียวกัน

รวมถึงนักท่องเที่ยวจากอินเดียที่เพิ่มขึ้นจาก 94,012 คนเป็น 107,451 คน

โดยทางประเทศไทยต้องการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้อย่างน้อย 60 ล้านคนภายในปี 2573

ในขณะเดียวกัน ทางสำนักงานสถิติกลาง หรือ BPS ชี้ว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค. – เม.ย. ที่ผ่านมา อินโดนีเซียมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศทั้งหมดถึง 4.2 ล้านคนถือว่าเพิ่มขึ้นมากถึง 19.34% จากปีก่อน

ในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 1.14 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก เม.ย.ปีก่อนถึง 26.75%

โดยในเดือน เม.ย. มีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางท่องเที่ยวที่อินโดนีเซียถึง 165,400 คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 110,270 คน

เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีนักท่องเที่ยวจำนวน 40,890 คนเมื่อเที่ยบกับปีก่อนที่มี 31,030 คน.

Banner-Aecnews_700x200px Banner-Aecnews_700x200px

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *